home

Šítkovská náplavka Vojtěšská čtvrt Praha

Šítkovská náplavka Vojtěšská čtvrt Praha
ID fotografie 01084
titulek Šítkovská náplavka Vojtěšská čtvrt Praha
popis

Šítkovská náplavka s jižní částí Vojtěšské čtvrti - stav před asanací. V jejím průběhu byla zbořena celá konfigurace budov po pravé straně a nová trasa zvýšeného a rozšířeného nábřeží byla vedena v linii od třetí okenní osy mlýnské budovy. Na něm pak byly postupně, v nových stavebních blocích, vybudovány nájemní domy dle projektů nejvýznačnějších architektů doby. Mlýnské budovy v levé části snímku přetrvaly asanaci - byly zbořeny až v roce 1927, kdy jejich místo zaujal objekt Spolku výtvarných umělců (SVU) Mánes. V těchto místech bylo zpravidla rušno, v létě se zde těžil písek ze dna řeky, v zimě probíhalo ledování - vysekávání ledových ker pro potřeby pražských potravinářských živností. Obě tyto činnosti prováděly tradičně obyvatelé nedalekého Podskalí. Na idylickém obrázku z konce 19. století vidíme Šítkovskou vodárenskou věž, která celá staletí dodávala vodu do kašen a studní této části města. Za ní je Vávrův mlýn, a vpravo další mlýnská budova, s hranatým průčelím z roku 1880, zakrývající starší objekt. Obrázek kolem roku 1900. The Šítkovská rafting-yard with the southern part of the Vojtěšská čtvrť (St Adalbert’s Quarter) before the clearance. In the course of the clearance the whole group of buildings on the right was demolished and a new route for the elevated and extended embankment started running from the third window beam of the mill building No. 249 (see picture 348). This embankment saw the gradual construction of residential blocks designed by the most renowned architects of the period. The mill buildings on the left of the picture survived the clearance and were not demolished until 1927, when their site was occupied by the Mánes Association of Artists. This area was usually very hectic; in summer sand was exploited from the river bed and in winter ice-breaking was pursued here - ice floes were cut for the Prague grocery businesses. Both of these activities were traditionally carried out by the inhabitants of the nearby area of Podskalí. This idyllic picture of the end of the 19th century depicts the Šítkovská Waterworks Tower, which for centuries supplied the fountains and wells of this part of the city with water. Beyond the tower you can see the Vávra Mill, No. 251, on the right another mill building with an angular front, No. 249, dating from 1880 and hiding from view an older building with a ridge roof. The house with the Baroque facade in its neighbourhood bears the number 248. In the foreground you can see the Bubeníček timber yard and behind it, on the right, two houses, Nos. 265 and 1572 (see picture 348), in Náplavní Street.Around 1900

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy St Adalbert´s Quarter Vojtěšská čtvrť Nové Mesto the New Town Karel Bellmann náplavka kůň horse Vltava Šítkovské mlýny Šítkovská břeh řeky Mánes mlýn mill nábřeží embankment řeka river vodárna věže tower vodárenská věž water tower Riegrovo nábřeží Masarykovo nábřeží

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona