home

Spálená ulice Praha 1899

Spálená ulice Praha 1899
ID fotografie 01088
titulek Spálená ulice Praha 1899
popis

Spálená ulice od Lazarské směrem k Ferdinandově třídě. Zprava je průčelí kostela sv. Trojice (z let 1712-1713) při bývalém klášteře řádu trinitářů. Řád byl zaměřen na vykupování válečných zajatců. Uvádí se, že jich do roku 1830 vykoupil 1 milion 400 tisíc! Před průčelím kostela se nachází socha sv. Judy Tadeáše od M. Brauna, za ní je fara, čp. 80, přestavěná v roce 1787 z části bývalého kláštera trinitářů, zrušeného v roce 1783. Ve velkém třípatrovém domě U římského císaře, čp. 78, bylo sídlo Spolku pro vystavění akademického domu, který tu v roce 1903 otevřel jednu z dalších akademických menz. Tramvaje na této dvoustránce patřily mezi první motorové vozy Elektrických podniků dodané továrnou Ringhoffer v roce 1897. Do provozu byly zařazeny začátkem roku 1898. Rok 1899. Spálená Street as seen from Lazarská Street, looking towards Ferdinandova Street.On the right we can see the front of the Holy Trinity Church (built in the years 1712-1713) at the former Monastery of the Trinitarian Order. The Order’s chief concern was bailing out of prisoners of war. It is on record that by 1830 the number of P.O.W.s freed by the order from captivity amounted to an incredible 1,400,000. In front of the Church front is the statue of St Jude Thaddeas by M. Braun and behind it the rectory, No. 80, reconstructed in 1787 from a part of the former trinitarian monastery abolished in 1783. The large four-storey structure U Římského císaře (The Roman Emperor), No. 78, housed headquarters of the Association for the Construction of the Academic House which in 1903 opened another students’ canteen in the building. The trams we can see on this double page were among Prague’s first motor street cars supplied by the Ringhoffer factory in 1897. They started to operate at the beginning of 1898. Year 1899.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy ulice Spálená Nejsvětější Trojice Holy Trinity church temple kostel chrám kulturní památka cultural Heritage lidé people tramvaj 19 1899

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona