home

Ferdinandova Národní třída Praha cca 1902

Ferdinandova Národní třída Praha cca 1902
ID fotografie 01096
titulek Ferdinandova Národní třída Praha cca 1902
popis

Ferdinandova třída, dnes Národní. Zleva dům čp. 417, nahrazený v roce 1905 secesním obchodním a obytným domem s průchodem do Martinské ulice. Za ním dlouhé průčelí rozložitého nájemného domu Platýz, čp. 416. Původně gotický palác s průčelím na Uhelný trh byl v 16. století přebudován pro J. Plateyse. Jeho další, klasicistní přestavba proběhla v letech 1817-1825, kdy byl objekt rozšířen a upraven na činžovní dům a vybudováno nové hlavní průčelí na Nových alejích. V roce 1847 byl celý komplex dokončen prodloužením hlavního průčelí k nově vybudovanému západnímu křídlu. Vpravo vidíme domy pocházející ještě z původní zástavby Nového Města s upravenými fasádami. Zprava, s renesančním štítem, je dům čp. 59, jehož místo zaujme v 30. letech funkcionalistická novostavba - dnes s galerií V. Opály. Výstupek s hranolovitou vížkou domu čp. 58 skrývá vchod do Charvátovy ulice. Na jeho místě stojí dnes palác Chicago. Pohlednice kolem roku 1902. Ferdinandova Street, today Národní. On the left we can see building No. 417, replaced in 1905 by an Art Nouveau commercial plus residential building with a passage to Martinská Street. Behind it there is a long front of the spacious residential building Platýz, No. 416. The originally Gothic palace with its front facing Uhelný trh Square, was reconstructed in the 16th century for one J. Plateys. Its Neo-Classical remodelling took place in the years 1817-1825 when the structure was extended, adapted into a residential building, and provided with a new front facing Nové aleje (New Alley). 1847 saw the final reconstruction of this building complex by the extension of its main front towards the newly built western wing. On the right we can see structures from the original New Town building, but with remodelled facades: looking from right to left, we first see the Renaissance gabled building, No. 59, replaced in the 1930s by a Functionalist structure, today the location of V. Špála gallery. The projection, with its little prismatoid tower on No. 58, hides from us the entrance to Charvátova Street. This building was later replaced by the Chicago building. Around 1902.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Nové Mesto the New Town Staré Město Old Town 1902 colored kolorovaná ulice street street lamp pouliční lampa osvětlení kolorovaný světlotisk Ferdinandova Národní třída

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona