home

Vodárenská věž Praha Nové Město 1900

Vodárenská věž Praha Nové Město 1900
ID fotografie 01143
titulek Vodárenská věž Praha Nové Město 1900
popis

Šítkovská náplavka s jižní částí Vojtěšské čtvrti - stav před asanací. V těchto místech bylo zpravidla rušno, v létě se zde těžil písek ze dna řeky, v zimě probíhalo ledování - vysekávání ledových ker pro potřeby pražských potravinářských živností. Obě tyto činnosti prováděly tradičně obyvatelé nedalekého Podskalí. Na idylickém obrázku z konce 19. století vidíme Šítkovskou vodárenskou věž, která celá staletí dodávala vodu do kašen a studní této části města. Za ní je Vávrův mlýn, čp. 251, a vpravo další mlýnská budova, čp. 249, s hranatým průčelím z roku 1880, zakrývající starší objekt. Rok 1900. The Šítkovská rafting-yard with the southern part of the Vojtěšská čtvrť (St Adalbert’s Quarter) before the clearance. This area was usually very hectic; in summer sand was exploited from the river bed and in winter ice-breaking was pursued here - ice floes were cut for the Prague grocery businesses. Both of these activities were traditionally carried out by the inhabitants of the nearby area of Podskalí. This idyllic picture of the end of the 19th century depicts the Šítkovská Waterworks Tower, which for centuries supplied the fountains and wells of this part of the city with water. Beyond the tower you can see the Vávra Mill, No. 251, on the right another mill building with an angular front, No. 249, dating from 1880 and hiding from view an older building with a ridge roof. The house with the Baroque facade in its neighbourhood bears the number 248. In the foreground you can see the Bubeníček timber yard and behind it, on the right, two houses, Nos. 265 and 1572 (see picture 348), in Náplavní Street. Year 1900.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Vojtěšská čtvrť St Adalbert´s Quarter Karel Bellmann Nové Mesto the New Town kůň horse loďka boat horse drawn carriage koňský povoz valník flatbed Šítkovská Šítkovské mlýny Šítkovy mlýny vodárenská věž water tower náplavka rafting yard 1900 Mánes Vltava břeh řeky nábřeží embankment Vávrův mlýn mlýn mill neexistující budova barevná color colored celkový pohled panorama kolorovaná

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona