home

Lanová dráha na Petřín Praha 1910

Lanová dráha na Petřín Praha 1910
ID fotografie 01120
titulek Lanová dráha na Petřín Praha 1910
popis

Lanová dráha na Petřín, trať a dolní stanice byla postavena v roce 1891 z iniciativy Klubu českých turistů v souvislosti s výstavbou Petřínské rozhledny a konáním Jubilejní zemské výstavy. Na trati dlouhé 397 m s výškovým rozdílem 102,2 m a stoupáním 26 stupňů se na společném laně s využitím systému vodní převahy pohybovaly dva vozy s nádržemi na 7 krychlových metrů vody. Princip spočíval v tom, že vůz s naplněnou nádrží při sjíždění vytáhl svou váhou vůz jedoucí v protisměru nahoru. Na trati byly tři kolejnice (jedna společná), uprostřed s Abtovou výhybnou, aby se vozy mohly vyhnout. Jízda trvala 6 minut, jízdné v roce 1891 bylo nahoru 12 krejcarů, dolů 6 krejcarů, zpáteční lístek 15, později 12 krejcarů. Vpravo nahoře je vidět Petřínská rozhledna, vysoká 60 m, jejíž výstavba byla inspirována pařížskou Eiffelovou věží. Těšila se nebývalému zájmu Pražanů i návštěvníků Jubilejní výstavy, neboť z jejího ochozu byl a je úchvatný pohled nejen na celou Prahu, ale široko daleko až k hraničním horám na severu Čech. Na vrchol rozhledny mohli návštěvníci vyjet i výtahem poháněným plynovým motorem, v roce 1900 za 1 korunu. Rok 1910. The Petřín funicular - the route and the lower station.It was built in 1891 on the initiative of the Club of Czech Tourists, in connection with the construction of the Petřín Lookout Tower and with the staging of the Provincial Jubilee Exhibition. On the route, 397 metres long, with an elevation difference of 102.2 metres and a slope of 26 degrees, two carriages moved with a 7-cubic metres water tank each, on a common cable. The principle consisted in that the descending carriage, with a full tank, used its weight to raise the ascending carriage, with an empty tank. There were three rails (one in common), in the middle with an abt shunting-place for the carriages to pass. The journey took 6 minutes, the fare in 1891 was 12 kreutzers up and 6 kreutzers down; a return ticket cost 15 kreutzers, later on 12 kreutzers. On the top right, one can see the Petřín Lookout Tower, 60 metres high, the construction which was inspired by the Eiffel Tower in Paris. It enjoyed the unprecedented interest of Prague inhabitants and of the Jubilee Exhibition visitors; from its gallery, there was (and still is) a ravishing view of the whole of Prague, and also far and wide, as far as the border mountains in the north of Bohemia. Visitors could also ascend the top of the lookout tower in a lift driven by a gas engine for 1 crown in 1900. Around 1910.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Malá Strana Lesser Town Petřín lanová dráha funicular railway 1910 trať dráha železniční železnice

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona