home

Empírový Radeckého pomník

Empírový Radeckého pomník
ID fotografie 01045
titulek Empírový Radeckého pomník
popis

Empírový Radeckého pomník z roku 1859. Podle pomníku byla dolní část Malostranského náměstí přejmenována na náměstí Radeckého. Starý vžitý název ale nezanikl a tak byly používány oba, a to i na pohlednicích. Maršál Václav hrabě Radecký z Radče (1766-1858), ze starého českého rodu, jeden z nejslavnějších a nejúspěšnějších rakouských vojevůdců, vítěz bitvy u Custozzy z roku 1848, byl nositelem Řádu Zlatého rouna, velkokříže Vojenského řádu Marie Terezie a dalších vysokých vojenských řádů a vyznamenání. Autory pomníku ulitého v Norimberku z bronzu ukořistěných sardinských děl (stál téměř 98 tisíc zlatých) byli známi sochaři bratři E. a J. Maxovi. Postava maršála stojí na štítě neseném osmi vojáky z různých druhů vojsk. Pomník byl odstraněn těsně po vzniku Československa v roce 1919, dnes je vystaven v Lapidáriu Národního muzea na pražském Výstavišti. Vlevo mohutný Grömlingovský palác, též dům U kamenného stolu, čp. 5, zasahující šikmo do náměstí. Kolem roku 1912. The Radecký Monument in the Empire style from 1859. fter to which the lower part of Malostranské Square changed its name to Radecký Square. However, the old and established name did not disappear, and so both names were used, even on postcards. Marshal Wenceslas Count Radecký of Radeč (1766-1858), a scion of an old Czech noble house, was one of the most famous and successful Austrian army leaders, the winner of the battle at Custozza in 1848 and bearer of the Golden Fleece Order, the Grand Cross of the Military Order of Maria Theresa, and other high military orders and decorations. The brothers E. and J. Max were designers of the monument (it cost nearly 98,000 guldens), cast in Nuremberg using bronze from captured Sardinian guns. The marshal’s figure stands on a shield carried by eight soldiers from a variety of armies. The monument was removed in 1919, after the formation of Czechoslovakia, and it is now to be seen in the lapidarium of the National Museum at Prague exbibition area. On the left, the imposing Grömling Palace, also called U Kamenného stolu (The Stone Table), No. 5, which abuts on the square obliquely. Around 1912.

klíčová slova Malá Strana Lesser Town Malostranské náměstí the Lesser Town Square maršál Radecký marshal dům U kamenného stolu Radeckého náměstí náměstí square historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy socha sculpture pomník memorial Grömlingovský palác 1912

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona