home

Václavské náměstí a Vodičkova ulice

Václavské náměstí a Vodičkova ulice
ID fotografie 03130
titulek Václavské náměstí a Vodičkova ulice
popis

Jeden z mála starších pohledů na střed Václavského náměstí s Vodičkovou ulicí V pozadí uprostřed vidíme věž bývalé Novoměstské radnice, která jako jediná ze zobrazených objektů stojí dodnes. Zleva dům U Žlutických, čp. 792, zbořen v roce 1895. Renesanční věž, která patřila k objektu, byla odstraněna již dříve. Na jeho místě je dnes Wiehlův dům. Zprava dům U Bohuslavů (později U Lhotků), čp. 791, původně gotický, k němuž byla kolem roku 1600 přistavěna renesanční věž. Oba objekty byly zbořeny v roce 1913, dvoupatrový dům čp. 790 před věží v roce 1891. Věže měšťanských domů měly původně obranný charakter, později již jen vyhlídkový a rekreační. Zcela vpravo je renesanční dům U Císařských, zbořený v roce 1895. Koňka tudy jezdila od roku 1883 a přes Palackého most (dostavěný v roce 1878) spojovala Nové Město se Smíchovem. FOTOGRAFICKÁ POHLEDNICE. DLE KRESBY B. WACHSMANNA, KOLEM 1885. Z. REACH 20. LÉTA. One of the few surviving older views of Prague, showing the intersection of Wenceslas Square and Vodičkova Street In the background one can see the tower of the former New Town City Hall which is today the only extant building of those shown in the picture. On the left one can see the house, U Žlutických, No. 792, which was demolished in 1895. The Renaissance tower, which was originally a part of the building, had been removed earlier. Standing today in its place is the Wiehl House (Wiehlův dům ). On the right is the house U Bohuslavů (later called U Lhotků), No. 791, originally Gothic and, in 1600, capped with a Renaissance tower. Both buildings were demolished in 1913 and the two-storey building No. 790, in front of the tower, in 1891. The towers of the burghers’ houses were originally conceived as defensive, however in the course of time they continued to be built for the sake of the views they afforded and as a recreational facility. At the furthest right we can see the Renaissance building U Císařských which was demolished in 1895. PHOTOGRAPHIC POSTCARD. AFTER A DRAWING BY B. WACHSMANN, AROUND 1885. Z. REACH, 1920s

klíčová slova kresba malba ulice Vodičkova Novoměstská radnice kandelábr Wachsmann 1885 fotografie photo historie pohlednice history postcard náměstí square Nové Mesto Praha Prague staré fotografie Václavák Václavské Wenceslas

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2020 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona