home

1. světová válka

1. světová válka
ID fotografie 03325
titulek 1. světová válka
popis

STOJÍCÍ PÁNOVÉ ZLEVA: 1. Bernhard Heinrich Karl Martin von Bülow (3. května 1849, Klein Flottbek – 28. října 1929, Řím) byl německý diplomat a státník, který byl od roku 1897 po tři roky ministrem zahraničí a poté v letech 1900 až 1909 německým kancléřem. 2. Anton Ludwig August von Mackensen (6. prosince 1849 − 8. listopadu 1945), narozený jako August Mackensen, byl pruský a německý voják a polní maršál (Generalfeldmarschall). Byl jedním z nejznámějších velitelů Německé armády během první světové války. Je nositelem řady vojenských vyznamenání. 3. Helmuth Johann Ludwig von Moltke (25. května 1848, Biendorf – 18. června 1916), známý jako Helmuth von Moltke mladší, byl německý generál. Sloužil v různých funkcích, v letech 1906-1914 vykonával funkci náčelníka generálního štábu. 4. Korunní princ Vilém Pruský (plným jménem Vilém Viktor August Arnošt korunní princ Pruský, německy: Kronprinz Wilhelm Victor August Ernst von Preußen) (6. května 1882 v Postupimi – 20. července 1951 v Hechingenu) 5. Hermann Karl Bruno von François (January 31, 1856 – May 15, 1933) was a German General der Infanterie during World War I, and is best known for his key role in several German victories on the Eastern Front in 1914. 6. Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff (9. dubna 1865, Kruszewnia – 20. prosince 1937, Tutzing, Bavorsko) byl pruský a německý generál a politik. Byl s Paulem von Hindenburgem hlavním strůjcem německé taktiky během první světové války. 7. Erich Georg Anton Sebastian von Falkenhayn (11. září, 1861 hrad Białochowo u Grudziądze - 8. dubna 1922 zámek Lindstedt u Postupimi) byl německý, vysoce vyznamenaný generál a náčelník generálního štábu během první světové války. Mezi jeho vyznamenání patří např. pruský řád Pour le Mérite s dubovými ratolestmi nebo bavorský vojenský řád Maxe Josefa. 8. Karl von Einem - Karl von Einem genannt von Rothmaler (1 January 1853 – 7 April 1934) was the commander of the German 3rd Army during the First World War and served as the Prussian Minister of War responsible for much of the German military buildup prior to the outbreak of the war. 9. Hans Hartwig von Beseler (27 dubna 1850 - 20. prosince 1921) byl německý generálplukovník. 10. Theobald Theodor Friedrich Alfred von Bethmann Hollweg (29. listopadu 1856 – 1. ledna 1921) byl německý politik, který vykonával funkci německého kancléře v letech 1909 až 1917. Pocházel z pruské šlechtické a úřednické rodiny, studoval ve Štrasburku, Lipsku a Berlíně. Roku 1882 vstoupil do státních služeb a rychle postupoval. Roku 1899 stanul v čele Braniborska, roku 1905 byl jmenován pruským ministrem vnitra, roku 1909 celoněmeckým ministrem vnitra a po rezignaci kancléře von Bülowa nastoupil na jeho místo. Zprvu se snažil o uvolnění napjatých vztahů s Británií. Po sarajevském atentátu však ujistil Rakousko-Uhersko bezpodmínečnou podporou Německa ve sporu se Srbskem, a tím nepřímo přispěl k rychlé eskalaci konfliktu, který odstartoval první světovou válku. Během války Bethmann-Hollweg postupně ztratil vliv a rezignoval roku 1917 poté, co levicoví a středoví poslanci Reichstagu prosadili mírovou rezoluci. 11. Josias von Heeringen (9 March 1850 – 9 October 1926) was a German general of the imperial era who saw service in the First World War. SEDÍCÍ PÁNOVÉ ZLEVA 1. Rupprecht von Bayern, Ruprecht Bavorský 1869 - 1955, Rupprecht Maria Luitpold Ferdinand von Wittelsbach, bavorský princ, vévoda bavorský, falcký hrabě 2. Vévoda Albrecht, Duke of Württemberg or Albrecht Herzog von Württemberg (Albrecht Maria Alexander Philipp Joseph von Württemberg, 23 December 1865 – 31 October 1939) was an important German military leader in World War I and head of the Royal House of Württemberg from 1921 to his death. 3. Alexander von Kluck (Alexander Heinrich Rudolph von Kluck 20. května 1846 Münster – 19. října 1934) byl německým generálem v První světové válce. Měl velký podíl na řízení pravého křídla německých vojsk na počátku války, útočícího podle tzv. Schlieffenova plánu. Byl jedním z německých velitelů v první bitvě na Marně. V roce 1915 byl těžce raněn a odešel do důchodu. 4. Albert Theodor Otto Emmich (od roku 1913 von Emmich) (4. srpna 1848 - 22 prosince 1915) byl pruský generál. 5. Gottlieb Ferdinand Albert Alexis Graf von Haeseler (January 19, 1836 – October 25, 1919) was a German military officer of the Imperial Wilhelmine period, with final rank of Generalfeldmarschall. 6. Paul von Hindenburg, celým jménem Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg, (2. října 1847 – 2. srpna 1934) byl německý polní maršál, významná osobnost první světové války a v letech 1925–1934 prezident Německa. Vzducholoď Hindenburg získala své jméno na jeho počest. 7. Alfred Peter Friedrich von Tirpitz (19 March 1849 – 6 March 1930) was a German Großadmiral (grand admiral), Secretary of State of the German Imperial Naval Office, the powerful administrative branch of the German Imperial Navy from 1897 until 1916. Prussia never had a major navy, nor did the other German states before the German Empire was formed in 1871. Tirpitz took the modest Imperial Navy and, starting in the 1890s, turned it into a world-class force that could threaten the British Royal Navy. His navy, however, was not strong enough to confront the British successfully in the First World War; the one great engagement at sea, the Battle of Jutland, ended in a draw with both sides claiming victory. Tirpitz turned to submarine warfare, which antagonised the United States. He was dismissed in 1916 and never regained power. PÁN V KŘESÍLKU ÚPLNĚ V POPŘEDÍ Vilém II. Pruský (27. ledna 1859 Berlín – 4. června 1941 Doorn, Nizozemsko) byl od 15. června 1888 do 9. listopadu 1918 posledním německým císařem a pruským králem. Pocházel z braniborské větve rodu Hohenzollernů, jehož hlavou byl až do své smrti v roce 1941.

klíčová slova Německo Germany kancléř chancellor neprošlo poštou voják vojáci vojna Soldat soldier lidé people Menschen Bülow státník diplomat statesman Mackensen polní maršál field Marshal velitel commander Moltke generál náčelník štábu generál chief of staff princ Prince Vilém Pruský korunní princ Crown prince François Francois generál pěchoty General of infantry Ludendorff pruský generál politik politician Falkenhayn generál náčelník generálního štábu chief of staff Karl von Einem velitel commander pruský ministr Prussian Minister of War Beseler generálplukovník Colonel General Bethmann Hollweg politik politician německý kancléř German Chancellor pruský ministr vnitra Prussian Minister of the Interior Heeringen německý císařský generál German general of the imperial válka boj war fight první světová 1. světová válka first World War Bayern Ruprecht Bavorský bavorský princ vévoda bavorský falcký hrabě Bavarian duke Vévoda Albrecht Duke of Württemberg Albrecht Herzog von Württemberg německý vojenský vůdce German military leader Alexander von Kluck německý generál German General Emmich pruský generál Prussian General Haeseler Německý vojenský důstojník Generalfeldmarschall polní maršál Paul von Hindenburg prezident president polní maršál Tirpitz velkoadmirál Großadmiral grand admiral námořnictvo Státní tajemník německého císařského námořnictva Secretary of State of the German Imperial Naval Office Navy Vilém II. Pruský německý císař pruský král císař emperor Caesar král king

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2019 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona