home

Ferdinandova třída

Ferdinandova třída
ID fotografie 01056
titulek Ferdinandova třída
popis

Ferdinandova třída od ústí Mikulandské ulice ke kostelu a klášteru voršilek. Zleva dva klasicistní domy - dvoupatrový Hartmanský, čp. 137, na jehož místě je od 60. let stále ještě proluka, a Wallisův, čp. 138, z roku 1845 na rohu Uršulinské ulice, který ustoupil paláci pojišťovny Dunaj, postavenému v letech 1928-1930 dle projektu A. Foehra. I zde došlo k posunutí uliční čáry, která navázala na linii klášterního průčelí, a k následnému rozšíření komunikace. Kostel se dvěma klášterními křídly patřil řádu voršilek, založenému v roce 1536 v Itálii. Řádové sestry se v Praze objevily v roce 1655 a na místě velkého domu hrabat Příchovských a dalších šesti objektů nechaly v letech 1674-1676 vystavět klášter a v údobí 1699-1704 i kostel podle plánů M. A. Canevalleho. Zvláštností chrámu je, že hlavní fasádu má na své boční straně. Kolem roku 1908. Ferdinandova Street from the intersection with Mikulandská Street towards the Ursuline Convent and Church. On the left we can see two Neo-Classical buildings: the three-storey Hartman House, No. 137, whose site, since demolition of the building in the 1960s, is still empty, and the Wallis House of 1845, No. 138, on the corner of Uršulinská Street, replaced in 1928-1930 by the Dunaj Insurance Company building which was designed by A. Foehr. The street line was also shifted here in order to link it up with the line of the front of the Convent, and to make a broadening of the street possible. The Church, with its two convent wings, belonged to the Ursuline Order, founded in Italy in 1536. The Ursuline nuns came to Prague in 1655 and used the site, originally the location of a large structure owned by Count Příchovský and of six other buildings, for a construction of the Convent (in the period 1674-1676) and of the Church (in the years 1699-1704), based on the designs of M. A. Canevalle. A curious feature of the Church is that its main facade is on the side. Around 1908.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Nové Mesto the New Town rozhraní borderline Staré Město Old Town Ferdinandova Národní třída klobouk hat lighting pouliční lampa osvětlení street lamp 1908 klášter monastery monastery convent cloister kostel chrám church temple voršilek sakrální památka sacral monument

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2023 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona