home

Palác pojišťovny Réunione Adriatica di Sicurta

Palác pojišťovny Réunione Adriatica di Sicurta
ID fotografie 01057
titulek Palác pojišťovny Réunione Adriatica di Sicurta
popis

Pomník J. Jungmanna a palác pojišťovny Réunione Adriatica di Sicurta (pozdější Adria), n.čp. 36. Na rohu Národní třídy (bývalé Ferdinandovy) a Jungmannovy ulice. Předtím zde stál stejně rozsáhlý starší palác, upravený po roce 1806 pro pasovského biskupa knížete L. L. Huna do klasicistní podoby. Po jeho zboření si zde uvedená italská pojišťovna postavila v letech 1923-1925 podle projektu P. Janáka a J. Zascheho svou novou budovu ve slohu připomínajícím benátské renesanční paláce. Během dalších desítek let se v objektu vystřídalo mnoho úřadů, firem a institucí. Z nejznámějších to byla firma J. Barhoň, jejíž prodejna s látkami v přízemí zabírala celé nároží zachycené na snímku, dále v prvním patře Filmový klub s kavárnou a od 60. let, po rekonstrukci sálu v suterénu, světoznámá Laterna magika. Rok 1925. The monument Czech leader J. Jungmann, and the building of the insurance company Riunione Adriatica di Sicurta. The monument to the 19th century Czech leader J. Jungmann, and the building of the insurance company Riunione Adriatica di Sicurta (later Adria), new No. 36, on the corner of Ferdinandova Street (by this time renamed Národní) and Jungmannova Street. The previous building on this site was an older palace of approximately the same size, remodelled after 1806 in Neo-Classical style for the bishop of Passau (Germany), L. L. Thun. Upon its demolition the Italian insurance company built its Prague headquarters here in the years 1923-1925 in a style reminiscent of Italian Renaissance palaces. The structure, adorned with imposing statues, was based on the design of P. Janák and J. Zasche. In the following decades the building housed many different offices, firms and institutions. The best known of these was the J. Barhoň Company specialising in the sale of cloth. This firm occupied the whole corner section of the ground floor. The second storey housed a Film Club and café, and from the 1960s the world-renowned Laterna Magika. Around 1925.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Nové Mesto the New Town Staré Město Old Town rozhraní borderline 1925 Ferdinandova Národní třída Jungmannova Jungmannovo náměstí socha sculpture pomník monument memorial Josef Jungmann palác palace pojišťovna insurance company Réunione Adriatica di Sicurta Adria firma J. Barhoň prodejna látky auto car dvoukolák barrow ruční vozík handcart reklama advertising biograf Laterna magika

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona