home

Rudolfinum Praha Staré Město 1903

Rudolfinum Praha Staré Město 1903
ID fotografie 01417
titulek Rudolfinum Praha Staré Město 1903
popis

Rudolfinum - Dům umělců. Bylo postaveno J. Schulzem a J. Zítkem v letech 1876-1886 a pojmenováno na počest korunního prince Rudolfa. Tento stánek umění financovala Česká spořitelna nákladem 2 milionů zlatých. Severní část budovy byla vyhrazena uměleckým sbírkám, v jižní se nachází koncertní síň. Před 2. světovou válkou zasedala v Rudolfinu Poslanecká sněmovna Československé republiky. Budova byla postavena na navážkami zvýšeném a nově upraveném nábřeží. Původní terén byl přibližně v úrovni úpatí schodů v popředí. Tento nižší terén odpovídal zhruba i úrovni Židovského Města před asanací. Ulici mezi zábradlím a Rudolfinem se říkalo Sanytrová podle obrovských hald páchnoucího sanytru (lidový název ledku), z něhož se vyráběl střelný prach. Haldy dosahovaly až do výše třípatrových dům a byly zde od 16. do začátku 19. století. Dnes ulice 17. listopadu. Pohled kolem roku 1904. The Rudolfinum, today called Dům umělců (The Artists’ House). Was built by J. Schulz and J. Zítek in the years 1876-1886 in honour of the Crown Prince Rudolf. The 2 million guldens this construction cost was financed by the Czech Savings Bank. The northern wing of the building holds art collections, the southern wing houses a concert hall. Before the Second World War the Rudolfinum served as the seat of the Czechoslovak Parliament. The building was erected on a terrain elevated by dumps and in the context of the newly arranged embankment. The original terrain was approximately at the height of the foot of the staircase we can see in the forefront of the picture. This lower terrain was apparently the level of the Jewish Town before its clearance. The street between the railing and the Rudolfinum was called Sanytrová after the enormous heaps of malodorous saltpetre (in colloquial Czech sanytr) used for production of gunpowder. The heaps reached the height of four-storey buildings and were here from the 16th century to the beginning of the 19th century. Around 1904.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague Old Town staré fotografie Prahy Staré Město staré pohlednice Prahy Czech Philharmonic Orchestra Česká filharmonie Dům umělců house of Artists Rudolfinum 1904 colored kolorovaná ulice Sanytrová 17. listopadu rok 1903 year 1903

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona