home

Josefovská Praha Josefov

Josefovská Praha Josefov
ID fotografie 01421
titulek Josefovská Praha Josefov
popis

Nejzápadnější část Josefovské třídy. Vpravo, za domem čp. 20 s lucernou na nároží, začíná slepá Pinkasova ulička, která vede kolmo na Josefovskou k Pinkasově synagoze . Za ní stojí dům a další objekty na Valentinském plácku. Plakáty na domě (vlevo) oznamují přestěhování obchodu K. Langa do jiného objektu v ulici. Fotografovi kromě všudypřítomných dětiček ochotně pózují také tři muži. Dle nápisu na rubu pohlednice stojí uprostřed stavitel Lehký (jde pravděpodobně o Emanuela L., zároveň také projektanta kanalizace). Demoliční práce v této části ghetta proběhnou v roce 1908. Dnes ulice Široká. The western end of Josefovská Street. On the right, behind house No. 20 with a street lamp, there is a cul-de-sac - Pinkasova Lane, which runs vertically towards Josefovská and leads to the Pinkas Synagogue. Behind Pinkasova Lane stands house and other buildings of Valentinské Square. The posters on No. 19 (on the left) announce that the store of K. Lang has moved to a different part of the street. Three men and children pose for the photographer. The inscription on the postcard identifies the man standing in the middle as the builder Lehký (this is probably Emanuel Lehký, businessman in the field of sewerage systems). The slum clearance in this part of the ghetto took place in 1908.

klíčová slova historická Praha stará Praha old Prague photo old Prague postcards old Prague historical Prague staré fotografie Prahy staré pohlednice Prahy Josefov The Jewish Town Židovské Město děti children ulice Josefovská ulice Široká stavitel Lehký

provozovatel : SKILL production s.r.o., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 27752500, DIČ CZ27752500
webdesign, tvorba www stránek, videoprodukce, svatební video SKILL production Zlín
© Fotogen 2016 - 2022 | všechna práva vyhrazena | jakékoli neoprávněné užití materiálu je postižitelné dle zákona